Obama's world: Victims vs. villains

April 08, 2010 08:59 PM